r-lÉÉ- «i - BRI ENS VELD H. Antonius van Padua Veulen 2 30 januari 2010 4e zondag door het jaar. Zaterdag 19.15 uur H. Mis voor: Overleden familie Verhoeven-Leijssen-Ewals. Jrd. Harrie Hendrix en dochter Rikie. Wim en Piet van Meijel (v.w. de van Meijelstichting). De H.Mis wordt opgeluisterd door het Regionaal Gemengd Gregoriaans Koor Carmina Servata. Lector: Annie Timmermans. Misdienaars: Annemijn, Jarno, Jep. Contactpersoon van de parochie en misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: Antonius van Padua Veulen 1281.02.594 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heide 4e zondag door het jaar Zaterdag 30 januari 18.00 uur H. Mis Thei Vollenberg en zijn 2 kleinkinderen Eva en Emma Chris Michels Jan Spee Misdienaars: Stan en Lizzy Lector: Diny Drabbels Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels. Heidseschoolweg 10478-582421 GerritArts 1 Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-515221 uitvaartverzorging

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 3