de Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN tel: 58 90 70 REDAKTIEADRES: Scheiweg 9, 5809, EH Leunen JAARGANG: 42 wk4 28janl0 Pastoor C. Müller - Albionstraat 30 5809 AE Leunen - tel 0478--581575 Zondag 9.30 uur H.Mis: Toos Claessens-v.d.Weijer v.w.trouwdag Thea van Meijel-Aben en Karei van Meijel Lowie Weijs, Johanna Weijs-Wijnen, Piet Weijs en Harriet Weijs Fien Bomm v.w.de buurt Jrd. Jan Jenniskens en v.w. zijn verjaardag Lector: Annie Reintjes Koor: Dameskoor Woensdag 3 februari 19.00 uur H.Mis: Fam. Verheijen-Droesen en overleden fam. Zuster Jeanne Anna van Rens) en overleden fam. Piet Heidens en overleden fam. Voor opgave misintenties(formulieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmJddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr.1281.02.292. H.Catharina Leunen 31 januari 2010 4e zondag door het jaar

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 2