HUME SI. CHTHHRMH Leunen - Veu en - Heide 13 Programma/activiteiten 2010 Zaterdag 13 februari: 19.15 uur: Samen met het dameskoor luistert Blaaskapel Di e Fröhlichen Rübensammler de Carnavalsmis op in de parochiekerk van Leunen. Zondag 14 februari: Opluisteren carnavalsoptocht in Leunen door harmonie en drumband. Maandag 15 februari: Opluisteren carnavalsoptocht in Venray door harmonie en drumband. Zondag 7 maart: 11.30 uur: Zondagochtendconcert in Schouwburg Venray d oor Blaaskapel Die Fröhlichen Rübensammler en het Seniorenorkest Venray. Zaterdag 13 en zondag 14 maart: Federatief solistenconcours in het gemeenschapshuis te Oirlo Zondag 28 maart: 11.30 uur: Zondagochtendconcert in Schouwburg Venray door het opleidingsorkest o.l.v. Marjo v.d. Locht en het opleidingsorteest van Muziekvereniging Ons Genoegen uit Oirlo o.l.v. Will Jacobs. Vrijdag 2 april: 19.00 uur: Openbare repetitie van het Opleidingsorkest in de Brink. Geïnteresseerden, jeugd en volwassenen, zijn van harte ui tgenodigd deze repetitie te bezoeken. Zondag 11 april: Van 13.30 tot 17.30 uur kunt u in de Brink genieten van blaasmuziek op "Das Rübensammler Fest" met muziek van Blaaskapel Stesti uit Boxmeer en blaaskapel Die Fröhliche Rübensammler met muzikanten uit Leunen e.o. Zaterdag 17 april: Repetitiedag voor het harmonie-orkest Zondag 18 april: Harmonie en drumband begeleiden de 1e Communiekante n in Heide naar de kerk. De 1e Communiemis begint om 11.00 uur. Tijd en plaats van vertrek worden nog bekend gemaakt. Dinsdag 20 april: 18.30 uur: Algemene jaarvergadering in de Brink Kijk ook op onze website http://harmonie.leunen.nil. Rabobank hoofdsponsor

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 14