3 Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide week 03 Actie Kerkbalans. leder jaar wordt in de maand januari de landelijke Actie Kerkbalans gehouden. Middels deze actie trachten de kerken in Nederland gelden te werven om de kerken in stand te houden en de exploitatiekosten te voldoen. Immers, een kerk is van blijvende waarde. Juist omdat ons geloof ons overstijgt en steeds doorgegeven dient te worden. Zorgen dienen we niet alleen voor vandaag, maar ook voor hen die na ons komen. Laten wij dan de eigen kerk in standhouden. Daartoe doen we nu een beroep op uw milddadigheid. In deze editie van De Ruuper (voor Leunen) vindt u tevens een folder met nadere informatie terzake. Men kan de eigen bijdrage (al dan niet in termijnen) overmaken op het rekeningnummer van de parochie (zie voorblad) onder vermelding van "kerkbijdrage 2010". We danken alvast alle parochianen die hun steentje willen bijodragen. Internationale gebedsweek voor de eenheid onder de christenen. leder jaar wordt van 18 januari t/m 25 januari speciaal gebeden voor de eenheid onder de christenen, indachtig Christus' woorden: "Opdat allen één mogen zijn". Graag bevelen we ceze intentie aan uw gebed a an. Nieuwe aartsbisschop België. Kardinaal Godfried Danneels heeft recentelijk in Brussel fornrieel de nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel voorgesteld: André-M utien Léonard. Hij werd op 6 mei 1940 geboren in Jambes. In 1964 werd hij priester gewijd - ook zijn drie broers werden priester. In 1991 wijdde kardinaal Danneels hem tot bisschop van Namen, het grootste bisdom van de zuiderburen. Twee jaar eerder had Léonard de naam Mutien aan zijn voornaam toegevoegd nadat paus Johannes Paulus II Mutien-Marie Wiaux, een Waalse broeder van de Christelijke Scholen, heilig had verklaard. We wensen hem veel zegen en wijsheid toe bij de vervulling van dit zware ambt. Aankondiging H. Vormsel Leunen Op vrijdag 5 februari 2010 vindt in Leunen om 19.00u weer de jaarlijkse Vormselviering plaats. Tijdens een speciale H. Mis zal de deken van Thorn, Mgr. Maessen die dag het Sacrament van het H. Vormsel aan 22 kinderen toedienen. Het Kinderkoor van Heide zal net als voorafgaande jaren voor de koorzang zorgen. Pastoor C. Muller

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 4