de Ruuper Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEIJLEW REDAKTIEADRES: Scheiweg 9, 5809, EH Leunen teL: 58 90 70 JAARGANCk 42 wk 3 21 jan 10 Pastoor C. Müller - Albionstraat 30 5809 AE Leunen - tel 0478-581575 Zondag 9.30 uur H.Mis: Piet Emonts v.w.veijaardag Voor de overleden leden van de fam. Croijmans Huberta Hendriks en beide echtgenoten Jrd. Frans van Bavel Bert Cox v.w.de buurt Joos Jenniskens en Jan Reintjes v.w.de vrienden Lector:Goen Reintjes Koor:Herenkoor Misdienaars: Senne en Fleur Woensdag 27 januari geen H.Mis Voor opgave misintenties(formulieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr. 1281.02.292. H.Catharina Leunen 24 januari 2010 3e zondag door hiet jaar

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 2