KBO LEUNEN INFORMATIE 4 Eerste Wijkvereniging Leunen Beste mensen van Leunen, Ook dit jaar hebben jullie ervoor gezorgd dat de kerstbomenverkoop en de oliebollenverkoop een groot succes was. Ook kregen onze oliebollenbakkers complimenten over de uitstekende kwaliteit van de oliebollen. Maar ook onze kerstbomen waren van een uitstekende kwaliteit. Vrijwilligers en sponsors Natuurlijk kunnen wij niet zonder onze vrijwilligers die onder extreme weeromstandigheden de kerstbomen en de oliebollen moesten verkopen. Met name de kerstbomenverkopers en de teams hetHaaknaaldje" en het Naaldhakje" hebben hun kwaliteiten laten zien.Onze complimenten hiervoor. Ook onze sponsors mogen wij niet vergeten namelijk "de Plusmarkt van Dijck" EM-TÉ supermarkten, Piet en Mien Martens, eNJee Kappers voor de hartelijke gastvrijheid. Tot slot willen wij iedereen bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook en wensen iedereen alle goeds voor 2010 Met vriendelijke groet, Het Bestuur EWL v_ Secretariaat: Molenhofweg 1, 5809 EZ Leunen Telefoon: 0478 - 585605 Contributie 2010. Wij verzoeken onze leden die hun contributie zelf per bank overmaken dit te doen voor 1 februari 2010. De contributie is€ 17.50 per persoon per jaar en kan worden overgemaakt op bankrekening 1281.02.683 tnv KBO Leunen. Van onze leden die een machtiging hebben afgegeven wordt binnenkort de contributie automatisch afgeschreven. SECRETARi aat:Mevr.B Manders URBANUSWEG 5, 5809 BM LEUNEN, 0478-588955 r

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 5