3 Dorpsraad Uitnodiging openbare Dorpsraadvergadering Leunen, 08-01-2010 Ik nodig iedereen van harte uit voor de dorpsraad vergadering «p maandag 18-01-2010 om 20.00 u in gemeenschapshuis De Brink. De ag«nda voor deze vergadering is als volgt: Agenda: 01. Opening; 02. Vaststelling van de notulen en de besluiten - en afsprakenlijst van 14-12-2009; 03. Ingekomen stukken secretaris; 04. Mededelingen (voorzitter Jeroen van de Leur) 05. Taakgericht werken, verdelen van de taken in de werkgroepen; 06. Voortgang projecten; - DOP; - Integraal DOP (DB) - Overleg Leunse verengingen 2010; - Jeugddorpsraad/Jeugdcommissie; 07. Verslag afgevaardigden werkgroepen; 08. Rondvraag; 09. Sluiting. Met vriendelijke groet, Ed Stevens Secretaris Gerrit Arts Brienshoekweg 5 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op: Tel: 0478-51522 1 E.LE.M. (Ed) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen 0478-510332 S secretarls@dorPsraadleunen.nl Bankrekening: 12.81.01.210 9 t 9

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 4