2 H. Antonius van Padua Veulen 16 januari 2010 2° zondag door het jaar. Zaterdag 19.15 uur H. Mis voor: Kinderwoorddienst Jeu en Truus Sonnemans-Wilmsen en overleden familie. Lector: Mia Geurts. Misdienaars: Aniek, Anoek. Contactpersoon van de parochie en misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: Antonius van Padua Veulen 1281.02.594 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heide 2e zondag door het jaar Zaterdag 16 januari 18.00 uur H. Mis Herman Janssen- Nel janssen-Franssen Overleden ouders Loonen-Baltussen (vw de buurt) Overleden ouders Peeters-Janssen Misdienaars: llvi Lector: Ria Derikx Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Po uwe Is, Heidseschooiweg 1, 0478-582421. Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide I week 02 Ter overweging: Enkele uitspraken van Soren Kierkegaard (Deens theoloog en filosoof) "Men zegt dat de ervaring de mensen wijs maakt. Dat is een kromme redenering. Als er niets hogers dan de ervaring zou bestaan, zou de mens krankzinnig worden". "God is geen uitwendige macht die met de vuist op tafel beukt en zegt: 'Ho, nu zal ik je eens leren!' Neen, God doet alsof Hij niet eens bestaat, zodat alles aan onszelf wordt overgelaten". "De grootheid van een mens hangt wezenlijk af van de sterkte van zijn Godsverhouding". "God laat zich slechts kennen naarmate de mens zichzelf wil kennen; dat stelt Hem voldoende veilig tegen alle wijsneuzen". Pastoor C. Muller

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 3