Nicolaascomité Leunen Sint 15 Beste mensen uit Leunen, Graag willen wij de Leunse Zomerfeesten bedanken voor hun donatie aan het Sint Nicolaascomité!!!! Wij zijn heel blij met deze donatie!! We proberen elk jaar weer om een feestje te maken van de intocht van Sint Nicolaas in Leunen....mede door jullie donatie blijven de t-e vragen kosten aan de Leunse gemeenschap laag! Bedankt!! Verder willen wij ook alle vrijwilligers, de Joekskapel Noavenant, Texaco de aide Smidse, het kerkbestuur en meneer pastoor voor h«t gebruik van de kerk, Jan Jacobs met zijn koets, de koster, Toon Jenniskens, de Rabobank en al die mensen die geholpen hebben om er we=er een mooie intocht van te maken in 2009, hartelijk bedanken!! Zonder al jullie hulp was het niet gelukt zo'n mooi feest van te maken! Namens het Sint Nicolaascomité Leunen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 16