St. Joris. 3 Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide week 01 Doop van de Heer Komend weekend (9-10 januari) gedenkt de kerk de Doop van de Heer. Met dat feest beklemtoont de kerk niet alleen het belang van het doopsel, want in de Doop van Jezus wordt de wereld geheiligd, aldus onze paus. Door het water en door de H. Geest worden wij nieuwe schepselen De Doop van Jezus in de Jordaan is een vooruitgrijpen, een anticipatie vsan zijn Doopsel van Bloed op het Kruis, en is ook een symbool van heel d-e sacramentele werkzaamheid waarmee de Verlosser het heil van de mensheid zal bewerken. Vandaar dat de overlevering van de vaders - de z.g. patristieke traditie - een groot belang hechtte aan dit feest, dat het ouds te is na dat van Pasen. Er is een nauwe samenhang tussen de Doop van Christus en ons Doopsel. Bij de Jordaan openen zich de hemelen om aan te geven dat de Heiland ons de weg ten heil heeft ontsloten en wij kunnen die weg gaan, juist dankzij de nieuwe geboorte uit "water en Geest" (Johr 3, 5) die zich verwezenlijkt in het Doopsel. Daarin worden wij ingevoegd in het mystieke Lichaam van Christus, dat de Kerk is, sten/en en verrijzen wij met Hem, bekleden wij ons met Hem, zoals de apostel Paulus bij herhaling onderstreept. De opdracht die uit het Doopsel voortvloeit is daarom die van naar Jezus te "luisteren": dat wil zeggen in Hem te geloven en hem gewillig te volgen door zijn wil te doen, de wil van God. Op deze manier kan eenieder naar de heiligheid streven, een doel dat, zoals het Tweede Vaticaans Concilie herinnert, de roeping vormt van alle gedoopten. Moge Maria de moeder van de geliefde Zoon van God, ons helpen om altijd trouw te zijn aan ons Doopsel. Pastoor C. Mitller Handboogschutterij Agenda: Dinsdag 5 jan. 4de BW 25M1P te Tienray. Aanvang: 19.30 u, vertrek: 1850 u. Zondag 10 jan. 4de BW 25M:P te Horst. Aanvang: 10.00 u, vertrek: 9.20 u. Dinsdag 19 jan. 5de BW 25M1P te Grashoei Aanvang: 19.30 u, vertrek: 18.45 u. Zondag 24 jan. 5de BW 25M1P te Griendtsveen. Aanv: 10.00*_ vert: 9.20u. Dinsdag 26 jan. Onderlinge Competitie. Aanvang 19.45 u.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 4