de Ruuper Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULIEN JAARGANGs 42 wk 1 7 jan 10 REDAKTEEADRES: Scheiweg 9, 5809 EH Leunen teL: 58 90 70 Pastoor C. Müller - Albionstraat 30 5809 AE Leunen - tel C478-581575 Zondag 9.30 uur H.Mis: Wiel Coppes v.w. trouwdag Jos Martens, Anna Martens-Clephas en overleden fam. Kees Heemskerk Grad Hendrickx en Truus Hendrickx-Jenniskens Jrd. Piet Keijsers en Marie Keijsers-Hendrix Koor: Herenkoor Lector: Ria Flinsenberg Woensdag 13 januari geen H.Mis. Voor opgave mi5intenties(formulieren liggen achter in de kerk)en v*le andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr.1281.02.292. H.Catharina Leunen 10 januari 2010 Doop van de Heer

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2010 | | pagina 2