Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTÏEADRES: Scheiweg 9, 5809, EH Leunen teL: 58 90 70 JAARGANG 41 wk 53 31 dec. 09 Pastoor C. Müller - Aibionstraat 3D 5809 AE Leunen - tel 0478-581575 H.Catharina Leunen 3 januari 2010 Openbaring des Heren Vrijdag 1 januari Heilige Maria, Moeder van God Vrijdag 9.30 H.Mis: voor het welzijn van de clusterparochies Koor:Herenkoor LectoriJeanny Jenniskens Zondag 9.30 uur H.Mis: Sjeng Litjens en Dina Litjens-Claessens en overleden fam, Jrd. Handrie Janssen en Wies Janssen-Hanssen Lector: Genie Loeffen Koor: Dameskoor Woensdag 6 januari 19.00 uur H.Mis: Fam. Verheijen-Droesen en overleden fam. Jan v. Meijel Voor opgave misintenties( formulieren liggen achter ia de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr. 1281.02.292.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 2