De dorpsraad wil graag in 2010 verder werken met boven staande werkgroepen en activiteiten. Indien u een suggestie heeft voor nieuwe projecten dan kunnen deze altijd worden aangemeld bij een van de leden van de dorpsraad. Het college van B&W heeft het bestemmingsplan buitengebied Venray in ontwerp vastgesteld. Het ligt van 11 december 2009 tot en met 21 januari 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Gedurende deze termijn is het voor eenieder mogelijk om ziens wijzen in te dienen bij de gemeente. U kunt het bestemmingsplan daarnaast raadplegen op de internetsite van de gemeente: (link naar het bestemmingsplan is: www.venray.nl onder de banner "buitengebied"). Secretaris Ed Stevens De dorpsraad van Leunen wenst u allen Dorpsraad Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar Wij hopen op een leefbaar 2010! Leden Dorpsraad Leunen Indoor LVH 2010 Zoals elk jaar zal ook in 2010 weer een indoortoemooi worden gehouden in "De Riet" in Horst. We hebben op zondag 17 januari 2 banen gereserveerd van 13.00 tot 17.00 uur. Na afloop willen we gezellig gaan eten bij de Oude Lind "Aan Tafel"). Alle senioren kunnen zich opgeven tot 9 januari via de Email (Jan Jet@home.nl). Geef ook aan of je mee gaat eten na afloop, dan kan dit van te voren gereserveerd worden. De kosten voor het eten bedragen €25 p.p (eten en drinken). l E.U v x a, N I G I N G

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 9