E.L.E.M. (Ed) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen 0478-510332 S secretaris@dorpsraadleunen.nl http://www.dorpsraadleunen.nl/ Bankrekening: 12.81.01.210 Verslag dorpsraad Leunen Tijdens de openbare dorpsraadvergadering van 14 december jl. zijn alle kandidaten geïnstalleerd als lid van de dorpsraad Leunen. De dorpsraad vormt in haar huidige samenstelling een goede mix van bestuurlijke ervaring en een brede afspiegeling vanuit het dorp Leunen. De nieuwe dorpsraad heeft uit haar midden het volgende bestuur gekozen: Voorzitter: Jeroen van de Leur Vice-voorzitter: Herman Holtackers Penningmeester: Rien Theunissen Secretaris: Ed Stevens De dorpsraadsleden benadrukken het groie vertrouwen in boven staande bestuursleden en wensen hen veel succes in hun functie voor de komende 4 jaar. De dorpsraad heeft afgesproken om de komende periode taak gericht te gaan werken waarbij de komende periode regelmatig een beroep zal worden gedaan op inwoners van Leunen om actief mee te gaan werken in een werkgroep of project Vanuit het DorpOmgevingsProgramma (DOP) taakgericht werken bestaan de volgende werkgroepen: - Werkgroep Integraal DOPGebiedspanel Leunen, - Werkgroep Centrumplan; - Werkgroep Verkeersveiligheid Leunen; - Werkgroep Wandelpaden Leunen; - Werkgroep Historie Leunen; - Werkgroep Verbeteren Entree's Leunen; - Werkgroep Leunen het kunstdorp Gussen Wie; - Werkgroep Jeugddorpsraad Jeugdcommissie; - Werkgroep overleg Leunse verenigingen; - Werkgroep Kermis Leunen; 7 Dorpsraad l E y M E H

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 8