de N4eent ^et a^§e'°pcn iaar '5 ^et orn ^at weer lukken. /\He kleine en grote mensen van Jf)e Meent wensen alle kleine en grote mensen van j_eunen een 7alig 'kerstfeest en een fantastisch en gezond 201 Ol'I DAMESKOOR LEUNEN Donderdag 24 dec zingen we vanaf 21.45 uur voor de nachtmis. Uiterlijk 21.30 aanwezig in uniform. 26 dec zingen we om 9.30 uur in uniform. Nieuwjaarsdag vrij. 3 jan weer zingen. Wij wensen alle mensen uit Leunen fijne kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar, Basisschool Vuurwerk iNju de kerst nadert, staat ook het nieuwe jaar weer voor de deur. d~raditioneel wordt er veel vuurwerk afgestoken, ook op oudejaarsdag. doen zonder schade aan de basisschool. f3antastisch dat we met zijn allen er voor zorgden dat het een feest werd zonder vernielingen aan de school, fjjn dat we daar samen, groot en klein, zorg voor kunnen dragen. Ook dit jaar hopen we daar weer op te kunnen rekenen, jndien we allemaal onze verantwoordeljkheid hierin nemen, moet dat ook dit jaar Alvast bedankt hiervoor!!!!! ■v,'v'v

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 6