3 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heide Kerstmis Donderdag 24 dec 19,15 uur Gezinsviering Sef Michels en overleden fam leden Michels-van Dijck Overleden ouders Van Vegchel Lernmen Misdienaars iivi en Lowieke Lector Gerrie vd Haghen Vrijdag 25 dec 11.00 H. Mis Overleden ouders Loonen-Baltussen Misdienaars Stan en Lizzy Lector: Ria Derikx Misintenües opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels. Heidseschoolweg 1,0478-582421. Kroniek Parochiectuster Leunen-Veulen-Heide week 52 Overleden Op 18 december 2009 overleed te Venray mevr. Truus Cremers-van Issurn in de leeftijd van 79 jaar. Ze verbleef laatstelijk in Beukenrode, alwaar dinsdagavond 22 december ook de avondwake plaatsvond. Haar uitvaart vindt plaats in Leunen en wel op woensdag 23 december om 10.30u. In Venray overleed voorts op 19 december 2009 mevr. Fien Bomm (90) uit Leunen. Op woensdag 23 december zal in Huize St. Vincentius te Venray om 11.00u haar uitvaartdienst gehouden worden. Zowel mevr. Cremers-van Issum ais mevr. Bomm zullen in Leunen begraven worden. Moge zij rusten in vrede. Leden kerkbestuur Enige tijd geleden heeft mevr. Annie Reintjes-Jennïskens, lid van het kerkbestuur van Leunen, te kennen gegeven haar werk voor de kerk na 12 jaar lidmaatschap van het kerkbestuur, te willen afbouwen. Nu haar 3e termijn verstreken is, willen we haar als kerkbestuur hier uitdrukkelijk danken voor het vele dat ze voorbije jaren heeft gedaan. "Annie", zoals velen haar kennen, bleek voor velen steeds een steun en toeverlaat. Haar werk voor de kerk omvatte dan ook veel meer dan hetgeen in een bepaalde taakomschrijving begrepen wordt, We zijn overigens blij dat zij als lectrice in de liturgie haar steentje blijft bijdragen. Het kerkbestuur vart Leunen dankt hier voorts Wilma Houben, die de voorbije jaren tijdens de vergaderingen van het kerkbestuur de notulen heeft verzorgd. Voorheen zorgde zij ook voor de misdienaarslij sten Het kerkbestuur van Heide geeft te kennen dat mevr. Diny Drabbels, na 14 jaar kerkmeesterschap, eveneens besloten het spreekwoordelijke stokje óver te dragen. We zijn ook haar zeer erkentelijk voor het vele dat zij voor de kerk van Heide heeft gedaan

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 4