Leida Gommans-Janssen en overleden fam. Lector: Goen Reintjes Misdienaars: Senne en Fleur Koor: Herenkoor Zaterdag 2dc Kerstdag 9.30 uur H.Mis: Mien Claessens-Voermans Overleden fam. M.Claessens-Gussen Henrikus Leyssen en overleden fam. Lector: Annie Reintjes KoorrDameskoor Zondag 27 december 9.30 uur H. Mis: Jrd. Bert en Truus Jenniskens-Droesen en overleden fam. Overleden fam. Bouten-Verheijen 6-wekendienst Bert Reintjes Otto Stevens en Marie Stevens-Vandevenne Lector: Ria Flinsenberg Koor: Herenkoor Woensdag 30 december geen H.Mis. Vrijdag 1 Januari H.Maria,Moeder van God 9.30 uur H. Mis. Voor opgave misintenties(formuIieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr. 1281.02.292. H. Antonius van Padua Veulen 24 december 2009 Kerstavond Donderdag 19.00 uur H. Mis voor: Gezinsviering Thema: ïk zie een ster". Marie van Ooi en Bér van Ooi en zoon Wim. Lector: Annie Timmermans. Misdienaars: Annemijn,Jarno, Jep. Donderdag 18.00 uur H. Mis voor: Oudjaar 31 december Overleden familie Janssen-Tielen. Lector: Martien Classens. Misdienaars: Joost. Melle, Nlek. Contactpersoon van de parochie en misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: Antonius van Padua Veulen 1281.02.594

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 3