In kleine dingen of in grote zaken laat Geluk toch een ieder raken. Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en een gezond en gelukkig 2010. Beste inwoners .m Veulen, Dorpsraad Veulen 28 Het volgende is voor jullie ter informatie: Het ontwerp bestemmingsplan "Buitengebied Venray" ligt van 11 december 2Q09 t/m 21 januari 2010 ter inzage op het gemeentehuis van Venray. Het bestemmingsplan kunt u ook bekijken op de internetsite van de gemeente Venray op www.venrav.nl. onder de kop "Buitengebied" aan de rechterzijde van de pagina. Naar aanleiding van dit ontwerp bestemmingsplan is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor het mdieqön van een schriftelijke zienswijze is een standaardformulier te vinden op de site van de gemeente. Indienen kan t/m 21 januari 2010. Mei/vnendelijkegroet, D'irosraad Veulen ArmieTimmermans 5814 AH Veulen 0478-514123 Rabo: 156313863 De Vlies 8

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 29