- e Meent Op 1e kerstdag (vrijdag 25 december) is er een H. Mis in Leunen om 09.3Qu in Leunen en in Heide om 11.00u. (betreft jaarlijkse wissel met 4 Veulen). Op 2e kerstdag ("zondagsorde") is er slechts één H. Mis voorzien voor de drie clusterparochies en wel om 09.30u in Leunen. Op zondag 2? december 2009 vindt in Leunen om 09.30u de reguliere weekendmis plaats. Op Oudjaar - donderdag 31 december - is er een H. Mis voorzien in Veulen om i8.00u en in Heide om 19.15u. Op Nieuwjaar - vrijdag 1 januari 2010 - is er een H. Mis in Leunen om 09.30u (net als verleden jaar). Pastoor C. Müller Voor al Uw blijken van steun, belangstelling en medeleven bij het overlijden en de begrafenis van BERT REINTJES willen wij U hartelijk bedanken. Een speciaal woord van dank voor Harmonie 5+. Catharina voor het opluisteren van de avondwake. Fam. Reintjes Basisschool Kerstvakantie LiL E-r 15 kerstvakantie van maandag 21 december 2005> t/m vrijdag I januari 20I0. Op maandag ri d' januari a.s. bezinnen de lessen weer. t~!oofdfji$ con tro/c Op maandag 4- januari a.s. worden de kinderen weer gecontroleerd op hoofdluis. Wilt u b ier rekening mee houden door geen moeilijke creaties in de haren van uw kind(eren) te doen. Ook ge! is die morgen uit den boze.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 5