Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide I week 51 3 Heg achter pastorie Leunen Tijdens de voorbije 2 weken hebben diverse vrijwilligers de "bruine" haag achter de pastorie kerk in Leunen weggehaald. In verband hiermee is ook het gaas dat er in schuilging, vervangen. We zijn de betrokken vrijwilligers zeer erkentelijk voor hun werk. Gedoopt Op zondag 13 december 2009 werd in de kerk van Leunen gedoopt: Kiki Scholten (Steegse Peelweg 13). Aansluitend vond in de kerk van Heide het doopsel plaats van Guusje Cornelissen (Groeneweg 15). We wensen beide dopelingen een zegenrijk leven toe. Boeteviering Ais voorbereiding op Kerstmis wordt tijdens de reguliere H. Missen van komend weekend (19-20 december 2009) een korte boeteviering ingelast. In verband met deze boeteviering komt de preek te vervallen. Parochianen die wensen te biechten kunnen daartoe een afspraak maken met pastoor Muller. Kerstconcert Komende zondagavond - 20 december - vindt in de kerk van Leunen het jaarlijks kerstconcert plaats van Harmonie St Catharina Leunen- Veulen-Heide. H. Missen in Leunen op woensdagavond Net als verleden jaar zal tijdens de wintermaanden (omwille van de energielasten) de tweewekelijkse H. Mis op woensdagavond wederom in de oude dagkapel plaatsvinden. Men kan die ruimte betreden via de tussendeur, welke zich bevindt aan de linkerzijde van de absis van de "oude" kerk (een en ander wordt in de kerk op de betreffende woensdagen ook aangegeven). Ziekencommunie Traditiegetrouw wordt voor Kerstmis een extra "ronde" gehouden en wel op woensdagochtend 23 december 2009 (vanaf 09.30u). Zij die niet naar de kerk kunnen komen vanwege een ziekte dan wel handicap en/of ouderdom kunnen dit aan pastoor Muller (581575) telefonisch doorgeven, s.v.p voor uiterlijk maandag 21 december. Men kan het beste bellen tussen 17.00 en 18.QQu. Vieringen met Kerstmis en Oud Nieuw (2s vooraankondiging) Binnenkort vieren we weer Kerstmis. In verband hiermee volgt hieronder de planning van de diensten. Op kerstavond (donderdag 24 december) zijn de diensten als volgt: 17.30u Gezinsmis in Leunen (jeugdorkest); 19.00U Gezinsmis Veulen (pater Slangen)(koor en joekskapel); 19.15u Gezinsmis Heide (jeugdkoor); 22-OOu Nachtmis in Leunen (Dameskoor en blazersensemble);

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 4