Vrouwen Samen Sterk. /"tf^ROUWEN X „5TAMEN ^"TEftK X. Ye,ia, X 27 Kerstavond. Donderdag 17 december houden we een sfeervolle kerstviering, met een een muzikaal tintje. Tijdens het gezellig samenzijn kunnen we genieten van enkele hapjes en een drankje. We willen de kerstavond beginnen om 20.00 uur. Voorlopend op het programma in 2010: 28 januari willen we een workshop Bonbons maken houden. Iedere deelnemer maakt 24 bonbons die je mee naar huis kunt nemen, ook ontvangt u naderhand de recepten hiervan. De kosten voor deze avond zijn 10,00 graag bij opgave te voldoen. Bij voldoende opgave kunnen we de avond door laten gaan of eventueel 2 avonden. U kunt zich opgeven tijdens de kerstvieren of t/m 07-01-2010 bij een van de bestuursleden, (graag 10.00 aanbetalen). Groetjes het bestuur Namens het bestuur wil ik onze leden uitnodigen voor onze jaarlijkse Kerstviering op maandag 21 Dec. in zaal het Veule. Aanvang 14.00 uur Tevens is het mogelijk op deze middag de contributie van€ 17.50 te voldoen voor het jaar 2010 .Ook is het mogelijk de contributie Per bank over te maken op rek. nr. 12.81.11.437.te name van KBO Veulen Dit echter pas na 1 Jan .in verband met boekjaar 2010. De secr. Kerstviering 2009 KBO Veulen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 28