Het Nederlandse Rode Kruis 17 g|WKÊÈLt Eerste Wiikvereniging Leunen U houdt toch ook van een lekker oliebol. Kom a.s. zaterdag 19 december vanaf 10.00 uur tot 15.00 uur naar de parkeerplaats tegenover zaal Martens. Aanbieding 12 grote oliebollen met of zonder krenten voor maar 5,00 NIEUWE REGIO COÖRDINATOR NOODHULP NOORD- MIDDEN LIMBURG VENLO - Per 1 december jl. heeft het Nederlandse Rode Kruis een nieuwe Regio Coördinator aangesteld voor de veiligheidsregio Noord- Midden Limburg, De 39-jarige Randy Roso-Ruoff uit Leunen, heeft als Regio Coördinator Noodhulp Nationaal (RCN) een uitvoerende taak. De RCN is als landelijk vrijwilliger geregistreerd bij het Nederlandse Rode Kruis en is binnen de veiligheidsregio verantwoordelijk voor de operationele voorbereiding en inzet van Rode Kruisteams, die deelnemen aan de rampenhulpverlening, maar ook aan noodhulpverlening - bv. bij grotere evenementen zoals het OLS. Hij zorgt voor de opbouw en het in stand houden van het in de regio vastgesteld aantal teams voor rampen hulpverlening, waarbij hij zorg draagt voor een optimale ondersteuning van de teams met betrekking tot de operationele voorbereiding, paraatheid, kwaliteit, inzet, aflossing en nazorg. Daarnaast onderhoudt hij contacten met afdelingen, districten en functionarissen rampenhulpverlening in de betreffende veiligheidsregio en ziet hij toe dat de kwaliteit van hulpverlening bij oefeningen voldoet aan het gewenste resultaat. De RCN valt onder de hiërarchische verantwoordelijkheid van de Coördinator Noodhulp (CN) en maakt deel uit van het Regionaal Overleg Noodhulp Nationaal (RONN) operationeel, en heeft hierin een uitvoerende taak. SECRETARIAAT:Mevr.B.MANDERSUrbanusweg5, 5809 BM LEUNEN, B 0478-588955

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 18