7 Dorpsraad Uitnodiging openbare Dorpsraadvergadering Leunen, 05-06-2009 Ik nodig iedereen van harte uit voor de openbare dorpsraadvergadering Leunen. Op maandag 15-06-2009 om 20:00 uur in gemeenschapshuis De Brink. De agenda voor deze vergadering is als volgt: Agenda: 01. Opening; 02. Vaststelling van de notulen en de besluiten - en afsprakenlijst van 18-05-'09; 03. Ingekomen en uitgaande stukken (secretaris) 04. Mededelingen (voorzitter Jeroen van de Leur) 05. Voortgang projecten; Integraal DOP; Werkgroep kunstwerken Gussen Wie; Werkgroep verbeteren entree's Leunen; Werkgroep Website dorsraad; Ik wil 'm hier! Mijn plekkie is Evaluatie kermis; 06. Ingekomen Verslag afgevaardigden; Dorpsradenoverleg (Jeroen en Rien) Werkgroep Wandelpaden Leunen (Ed Stevens) Lokaal Historisch Platform (Herman Holtackers) 07. Rondvaag 08. Sluiting. Met vriendelijke groet, Ed Stevens Secretaris Vicarieweg 17, 5809 BP Leunen LEUN IK E.L.E.M. (Ed) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen S 0478-510332 S secretaris®dorpsraadleunen nl Bankrekening'. 12.81.01.210

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 8