5 Dorpsraad UITNODIGING Op zaterdag 13 juni willen we graag met de aanwonende en de jeugd uit Leunen aan de slag. Alle aanwonende en de jeugd worden hierbij uitgeno digd om op deze dag mee te helpen met diverse werkzaamheden bij het opknappen van het trapveld en de aanleg van de verharding waarop de Pannakooi komt te staan. De gemeente zorgt voor materialen, gereed schappen en vakkundige ondersteuning. Ervaringen elders hebben uitge wezen dat het een super leuke dag wordt waarbij we niet alleen samen de handen uit de mouwen steken maar ook gezellig samen koffiedrinken met een stukje gebak. Dus, reserveer zaterdag 13 juni en doe mee We starten 's morgens om 09.00 uur op het trapveld. Komt u wat later of een paar uurtjes dan bent u natuurlijk ook welkom. Rond de klok van 13.00 zullen de werkzaamheden waarschijnlijk gereed zijn. Wat gaan we doen? In de vorige brief is aangegeven dat we op het speelterrein een Pannakooi willen plaatsen. Hiervoor moet een tegelverharding worden aangelegd van ca 8 x 8 mtr. Daarvoor wordt het doel enige meters naar voren geplaatst. Ook zal er een plek voor het plaatsen van fietsen komen. Met vriendelijke groet, De jeugd uit Leunen Ed Stevens, dorpsraad Leunen Gerrit Linders, gemeente Venray L E UHEK E.L.E.M. (Ed) Stevens Secretaris Dorpsraad Leunen P/a Vicarieweg 17 5809 BP Leunen 8 0478-510332 S secretaris@dorpsraadleunen nl http://www.dorDsraadieunenn.nl/ Bankrekening: 12.81.01.210

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 6