BARBECUE - CONCERT Cursus telebankieren 4 KBO AFDELING LEUNEN i Bij voldoende belangstelling willen wij voor onze KBO leden, in samenwerking met de Rabobank, het komende najaar een cursus telebankieren organiseren. Graag willen wij eerst kijken of er voldoende belangstelling bestaat voor deze cursus. Daarom vragen wij belangstellenden zich voor 15 juli aan te melden. Aanmelden kan schriftelijk tot 15 juli door een berichtje in de brievenbus te stoppen bij I Piet Wienen, St. Catharinastraat 4b of bij Maria Cornelissen, Meester de Haanstraat 18. Harmonie St. Catharina organiseert: Dinsdag 7 juli, aanvang 19.00uur Meer informatie volgt nog! Tel: 0478-515221 Gerrit Arts Brienshoekweg 6 5809 EW Leunen 24 uur bereikbaar op:

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 5