Or donderdag I 1 juni a.s. houden we weereen Idedinginzameling. 1"ot J.OO uur kunnen alle mensen van |_eunen, en daarbuiten natuurlijk, hun oude kleding, schoenen, oude dekens en gordijnen e.d. bij de ingang van de school inleveren, ^en en ander dient wel in gesloten plastiek (vuilnis-)zakken te worden aangeleverd. Ook op woensdag I Ojuni a.s. (van S.^O - 1 7.00 uur) kunnen zakken op school al worden ingeleverd. C)e zakken kunnen dan op de bühne van de aula worden gezet. Grote Kerk. Na afloop trekt de processie naar de Paterskerk, waar een kort Lof plaatsvindt. De stoet wordt begeleid door de schutterij, MMSK St. Petrus Banden en koren, misdienaars en acolieten van beide parochies. Net als vorig jaar zullen de 3 bewoners van Beukenrode bij de Sacramentsprocessie worden betrokken. Getuigen "Heer Jezus Christus, tijdens uw verblijf op aarde hebt U mensen gekozen om uw opdracht voort te zetten. Wij bidden U voor Uw Kerk in deze tijd en in onze streken. Voor hen die als verkondigers van Uw Blijde Boodschap, als voorgangers in gebed en eredienst, als aanwezig bij mensen in blijde en droevige momenten. Beziel hen met Uw innerlijke kracht, met Uw Geest van belangeloze liefde. Mogen zij tot zegen zijn voor de mensen en zelf vreugde vinden in hun werk. Dit vragen wij U, die Uw leven hebt gegeven voor ons mensen en die nu als de verrezen Heer leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Pastoor C. Muller de Meent j^ledinginzameling fSasisscHool 7 V"

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 4