H. Antonius van Padua Veulen 13 juni 2009 Hoogfeest Sacramentsdag H.Antonius van Padua patroonheilige van onze parochie. Zaterdag 18.00 uur H. Mis voor: Jrd.Peter Mathijs Kunnen en Sybilla van Rens en Gerardus van Rens. Jrd. Henricus Thissen en overleden familie. Lector: Nellie v Staveren. Misdienaars: Teun, Joost. Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 O.L.V. Onbevlekt Ontvangen Heide 13 juni Sacramentsdag Zaterdag 13 juni 19.15 uur H. Mis Henricus Maas, Johanna Janssen en overleden kinderen Lambertus Pouwels, Anna Derks en zoon Pierre Johan Loonen en overleden fam. Leden Jaargetijde Chris Michels Lector: Coby Pouwels Misdienaars: Stan en Lizzy Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbels, 0478-510316 Contactpersoon parochie: L. Pouwels, Heidseschoolweg 1, 0478-582421. Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide week 24 Priesterwijding Op zaterdag 6 juni 2009 werden in de kathedraal van Roermond twee mannen tot priester gewijd. De neomisten zijn Mare Kessels uit Limburg en Wilson uit Colombia; de één is in zijn roeping ingegroeid, de ander heeft een aanwijsbare ommekeer meegemaakt; de één studeerde aan het diocesaan grootseminarie Rolduc te Kerkrade, de ander is de eerste vrucht van het in Roermond gevestigde diocesaan missionair grootseminarie Redemptoris Mater van de kerkelijke beweging 'Neocatechumenale Weg'. Belangrijker dan de verschillen is één grote overeenkomst tussen deze nieuwe priesters van ons bisdom: hun liefde voor God wiens liefde zij op hun beurt onder de mensen willen verspreiden. We wensen de nieuwe priesters veel zegen toe bij hun werk voor de kerk. Sacramentsprocessie Vorig jaar trok voor het eerst sinds 44 jaar weer de Sacramentsprocessie door Venray. Gezien de positieve reacties wil het initiatiefcomité er een nieuwe traditie van maken. Dit jaar wordt de processie wederom gehouden en wel op zondag 14 iuni 2009. Het programma begint om 9.30 uur met de plechtige Hoogmis in de

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 3