de Ruuper Clusterparochies Leunen - Veulen - Heide H.Catharina Leunen 14 juni 2009 Sacramentsdag MEDEDELINGENBLAD VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES: Scheiweg 9, 5809, EH Leunen teL: 58 90 70 JAARGANG: 41 wk24 12 juni 09 Pastoor C. Müller - Albionstraat 30 5809 AE Leunen - tel 0478-581575 Zondag 09.30 uur H. Mis: Grada en Anna Kunen Pierre Loenen en overl.fam. Mina Bomm Miet Willems-v.d. Munckhof en Grad Willems Lector:Ria Flinsenberg Koor: Herenkoor Misdienaars: Dagmar en Bas Woensdag 17 juni geen H.Mis Voor opgave misintenties(formulieren liggen achter in de kerk)en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur Telefoon 581575 Bankrekeningnr. 1281.02.292.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 2