Beste inwoners van Veulen, Dorpsraad Veulen 17 Op dinsdag 16 juni 2009 is er een vergadering van de Dorpsraad van Veulen. De vergadering begint om 20.00 uur in de Hoefslag. Iedereen is van harte welkom. Agenda 1Opening 2. Notulen vorige vergadering 3. Dorpse zaken 4. Ingekomen en uitgegane stukken 5. Mededelingen vanuit het dorpsradenoverleg 6. Rondvraag 7. Sluiting Dorpsraad Veulen AUTOWAS ACTIE - AUTOWAS ACTIE - AUTOWAS ACTIE Wij, jongens en meisjes van groep 8 organiseren een autowas actie. Dit is op zaterdag 13 juni van 10.00 uur tot 13.00 uur op Lorbaan 10 bii DE HAAM. J De opbrengst is voor ons schoolverlaterskamp. De koffie en cake staat klaar, terwijl wij de autowassen. AUTOWAS ACTIE - AUTOWAS ACTIE - AUTOWAS ACTIE

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 18