13 De voorbereidingen op de Leunse Zommerfiëste, die dit jaar voor de voor het 15e jaar georganiseerd worden zijn alweer in volle gang. Deze zullen dit jaar op Zaterdag 27 en Zondag 28 Juni 2009 gehouden worden. Vorig jaar is door de Leunse Zommerfiëste 300,- euro geschonken aan het dameskoor. Ook dit jaar is het mogelijkje op te geven als goed doel. Dit kan schriftelijk gebeuren bij Gerrie Pijpers, Hooipas 3 Er word dit jaar wederom op beide dagen gebeachvolleybald. Op Zaterdag 27 Juni zal dit ong. zijn van 19.00uur tot 21.00uur. En op Zondag 28 Juni zal dit zijn vanaf 12.00uur tot ong. 18.30uur. Het inschrijfgeld bedraagt 25,- per team. Heb jij zin om met een team mee te doen Je kunt je opgeven door een brieve, met namen van de spelers en coach emailadres in te leveren bij Freek Thoone, Vullingsstraat 48. Bij inschrijving moet ook het inschrijfgeld betaald. De inschrijving is pas officieel als er ook betaald is. Geef je dan snel op want Vol Vol.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 14