JAARVERGADERING Wanneer: om: bij: MAANDAG 9 februari 2009 ZAAL MARTENS 20.00 UUR Afdeling Leunen 5 JAARVERGADERING baandag 26 januari om 19.30 uur wordt de jaarvergadering gehouden in "de Brink" Bij deze jaarvergadering zal het jaarverslag, de jaarrekening en het financieel verslag aan de orde komen. Het bestuur zoekt nog enthousiaste kandidaten. Lijkt het u wel iets om wat meer bij ZijActief betrokken te zijn. meldt u zich dan bij Mien Holtackers. Na de vergadering zal de rolstoeldansgroep Roll for fun uit Meerlo diverse dansen laten zien en uitleggen wat rolstoeldansen inhoudt. Er wordt ook de mogelijkheid geboden om zelf te ervaren hoe het is om mee te dansen als staande danser of als rolstoelgebruiker. We hopen op een goede opkomst. Het bestuur de uitnodigingen zijn per email verstuurd Limbtirjj %üURTNER£W;G/(Vc

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 6