24 Hallo deelnemers van het kerstspel 2008. Hierbij willen wij iedereen die, op welke wijze dan ook, heeft bijgedragen aan het welslagen van het kerstspel 2008 uitnodigen voor een afsluitend samen zijn. We willen de dvd dan tonen en onder het genot van een hapje en een drankje napraten over deze prachtige gebeurtenis. Dus heb je deelgenomen aan het spel zelf of heb je een helpende hand geboden je bent van harte welkom (mits je van de lagere school af bent). Waar-. Zorgboerderij "DE HAAM". Wanneer: Woensdag 28 januari. OpgaveVOOR zondag 25 januari bij Maria Philipsen 06-15141726 of Erna Jacobs 513966. Omdat op de bodem van de kas geen geld meer ligt zijn wij helaas genoodzaakt om een bijdrage te vragen van 5,- per persoon voor de versnaperingen, Graag tot ziens. Voor iedereen die nog wil nagenieten van het kerstspel bestaat de mogelijkheid om een dvd te bestellen bij Maria of Erna voor 1 februari a.s. tegen betaling van 7,50. Voor mooie foto's van het kerstspel kijk eens op: http://miinalbum.nl/Openbaar Groetjes, werkgroep kerstspel 2008.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 25