Stichting L.E.O.16 [PROGRAMMA FEBRUARI] Zaterdag 7 Februari LEO LAAT De eerste zaterdag van de maand februari is er weer een LEO Laat. De tweede alweer van het nieuwe jaar. Het programma voor deze avond zal volgende week in de Ruuper verschijnen. Het café is op deze zaterdag geopend van 20.00 tot 01.00 uur. Vrijdag 13 Februari SPAARKASLICHTEN De carnaval zit er weer aan te komen, dus de traditionele spaarkaslicht avond komt ook weer om de hoek kijken. De jaarlijkse lichtavond is vast gesteld op vrijdag de 13e, maar er kan op deze nationale ongeluksdag weinig mis gaan, want de meeste mensen zullen geld ontvangen in plaats van moeten betalen. We zorgen natuurlijk weer voor een hapje en een drankje, dus je hoeft geen honger of dorst te lijden. Alle spaarkasleden zijn van harte uitgenodigd om op deze lichtavond hun spaarkas te komen legen. Het café is voor spaarkasieden geopend van 20.30 tot 01.00 uur. Zaterdag 21 Februari GESLOTEN Wegens de prinsreceptie van 't Knölleke is LEO deze avond gesloten. Woensdag 25 Februari HERRINGSCHELLE Aswoensdag, na de carnaval, organiseren we weer het traditionele Herringschelle in Café LEO. Zet deze datum vast in je agenda! OPENINGSTIJDEN VERANDEREN Café LEO is vanaf 1 januari 2009 op zaterdagen geopend vanaf 20.00 uur. De sluitingstijd blijft voor normale zaterdagen gewoon 23.00 uur. Iedere eerste zaterdag van de maand is het LEO Laat en dan is het café geopend van 20.00 uur tot 01.00 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2009 | | pagina 17