I J< KBO AFDELING LEUNEN 1 CONTRIBUTIE p In verband met de automatische betalingen van de contributie in januari, f komen wij bij degene die contant betalen een week voor of na de| jaarwisseling even bij u aan. Voor degene die per bank betalen is het banknummer 128102683 KBOf Leunen, wel graag tussen 1 en 10 januari. (contributie 17,50 euro per persoon per jaar) Degene die automatisch betaalt behoeven dus niets te doen. I |Om met de anderen KBO afd. een beetje gelijk te blijven, en omdat alles duurder is geworden is het noodzakelijk dat wij de contributie ook eenf beetje aanpassen. f Het lidmaatschap wordt dus in 2008 17,50 euro p.p. per jaar f I Vij hopen dat u hier begrip voor heeft, bij voorbaat onze hartelijke dank. LEDENWERVING KBO fanaf de 50 jaar ben je al welkom bij de KBO. Zoals je weet is de KBO Leunen zeer actief, zeker de moeite waard om bij te horen. f Je kunt er dansen, koersen, gymmen, sjoelen, kaarten, kaarten maker r kienen, fietsen, schoffelen/harken, wandelen enz. 1 I Verder gaan we op bedevaart, een dagtocht en soms nog een middagtocht. I Je ontvangt ook nog een pasje waar je op vele plaatsen 15% korting! krijgt. Tevens ontvang je lOx per jaar de Nestor en de Schakel, en 4x in het jaarf de KBO krant. |Ook zijn er veel instanties waar je te recht kunt voor eventuele hulp. Enl dan bv. de dokterskeuring voor een rijbewijs is ±50 euro goedkoper. P Ook heeft Leunen een KBO Ouderenadviseur, dus voor event, inf. off inlichtingen Jeu Steeghs S 583454 f I I |Neem eens vrijblijvend contact op met het secretariaat Molenhofweg 1 f 1585605, of de Ledenadministratie Gussenstraat 41 S 584948, of bij eenf van de andere bestuursleden. I I Bij voorbaat onze dank. fr/Mr/JP/jr/4r/JWM/M/AMr/jr/Arm<ar/jr/Ar//r/Ar/*/^^^ r/&p Va p K r m i i i 1

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 5