MEDEDELINGENBLAD VOOR LEÜNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES: Seheiweg 9, 5809, EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGANGr! 39 wk 49 7 dec.2007 Clusterparochies Leunen-Veulen-Heide Pastoor C.Müller Albionstraat 30 5809 AE Leunen tel 0478-581575 H. Catharina Leunen Voor opgave misintenties (formulieren liggen achter in de kerk) en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13. OOu. en 14.00u. Telefoon 581575 Bankrekeningnummer 1281.02.292 9 december 2007 2e zondag van de Advent Zondag 9.30 uur H.Mis: Jrd. Jan Janssen en Anna Janssen-Achten en overl.fam. Jrd.They Houben Wim Voermans Mien Voesten-Creemers en Wim Voesten Misdienaars Iris en Cane Lector Gerrie Loeffen Koor Dameskoor Woensdag 19.00 uur H.Mis voor: Pastoor Vorstermans Piet Janssen, echtgenote en overl.famJanssen- Martens Johan Meyers en overl.fam. Overleden fam. Verheyen-Droesen Drika Manders-Litjens

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 2