Dorpsraad Veulen Beste jeugd en ouders van Veulen, Nadat we drie gezellige avonden voor de jeugd (schoolverlaters) hebben gehad, hebben we met de vrijwilligers en leden van de dorpsraad een evaluatie gehouden en we zijn tot de conclusie gekomen dat er animo genoeg is. Ook vindt iedereen het heel gezellig en leuk. Dit is voor ons de reden dat we eens goed gaan bekijken hoe we dit kunnen organiseren voor de toekomst. Omdat er kosten aan zo'n avond verbonden zitten moeten we het financiële plaatje rond zien te krijgen. Vandaar dat voor enkele dingen een bijdrage vragen. Namelijk: Consumptie blijft voor eigen rekening. We vragen 1.00 entree (voor huur van de Hoefslag). 0.50 cent voor een zakje chips. 0.10 cent voor een spijker voor het spijker slaan. Ook vinden we het heel leuk als de jeugd met ons mee denkt. Als jullie leuke ideeën, spellen en goede muziek hebben mag je deze mee nemen zodat het nog meer jullie avond wordt. Vrienden en vriendinnen die niet uit Veulen komen zijn ook van harte welkom. Voor de ouders en voor jullie natuurlijk ook is het belangrijk te weten dat we ook wat regels hebben gemaakt. Dit is dan voor iedereen duidelijk. De hoefslag mag zonder reden niet verlaten worden. Aanvang 20.00 en we sluiten om 23.00 uur. Alcohol onder de 16 wordt niet geschonken. Het verdere programma is als volgt: 7 december hebben we een geweldig muzikale avond gepland.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 23