•j Oudjaar-concert door de blaaskapel. Op zondagmiddag 30 december i i" bij café Martens van 15:00 tot 17 :00 uur. j" Met verschillende nieuwe muziekstukken ij en extra zangnummers. Namens bestuur en leden van de bedanken wij uw voor jullie steu En wensen jullie Prettige Feestdagen is het zover dan komt de Harmonie vanaf 10.00 uur met de jaarlijkse kerststerren rond Een kerstster,rood of wit, kost 4,00 p.s. Nieuw s il Zaterdag 8 december

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 16