11 OUD PAPIER!OUD PAPIER! Op maandag 10 december a.s. haalt de EWL weer oud papier op. Diegene die buiten de route wonen kunnen 's avonds tussen 18.00 en 19.00 uur hun oud papier afleveren bij de aanhanger op de parkeerplaats bij gemeenschapshuis "De Brink". Wij vragen U vriendelijk om het papier stevig te bundelen of in dozen te verpakken. S.v.p. niet in plastic zakken of houten kistjes! Bij voorbaat dank voor Uw medewerking? Bestuur E.W.L. Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot de Eerste Wijkverenigimj Leunen, Toon Janssen, tel. 510879 Aan de leden van Wijkvereniging Leunen Centrum, SuNENcSrat^i 7 Denk a an het opgeven voor de kerst-inn op woensdag 12 december '07. Dit kan de het strookje samen met de eigen bijdrage in een envelop in te leveren bij ons secretariaat voor vrijdag 7 december Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot het secretariaat, 589729 of via wlc@leunen.nl Bent u nog geen lid, maar wilt u dit wel worden dan kunt u info opvragen bij ons secretariaat, Albionstraat 34, 589129 of via wlc@leunen.nl Wanneer u uw e-mail adres nog niet bij ons heeft doorgegeven en u de uitnodiging' voor activiteiten per mail wilt ontvangen dan kunt u dit alsnog doen via: wlc@leunen.nlU krijgt de uitnodiging dan via de mail. Met vriendelijke groet, A. Sijmons Secr. WLC

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 12