4 Kerkelijk Herenkoor Leunen 60 Jarig Jubileum Tijdens de traditionele St.Caecilia-avond op 20 nov. j.l. werd de dirigent, dhr. Piet Koning, vanwege zijn 60-jarig jubileum als zanger/dirigent door herenkoor in de schijnwerpers gezet. Door de voorzitter werd aan hem uitgereikt het ereteken voor bijzondere verdiensten met bijbehorende oorkonde, alsook de draagspeld behorende bij het ereteken voor bijzondere verdiensten van de Nederlandse Sint-Qregoriusvereniging. Als verdere blijk van waardering voor zijn verdienste, speciaal voor het Herenkoor, zal het koor onder leiding van de jubilaris in de nacht van 8/9 maart 2008 tijdens de Stille Omgang tijdens de eucharistieviering in "de Krijtbergkerk"te Amsterdam de gezangen verzorgen. Aan deze viering nemen de deelnemers aan de Stille Omgang uit Midden en Noord Limburg en Oostbrabant alsook Twente deel. Het heeft gemeend de jubilaris dit te moeten aanbieden omdat hij in Amsterdam geboren is, in deze kerk gedoopt is, maar daar als kind ook nog zijn zangersloopbaan begonnen is. Wij feliciteren hem met het bereiken van deze mijlpaal en hopen dat wij als koor nog lang van kunde en ervaring gebruik kunnen en mogen maken. NB: mochten er zangers c.q. oud zangers zijn, die graag mee zouden zingen in Amsterdam, dan kunnen die dit kenbaar maken bij Ad van Bavel. Tel. 582193. Oudjaar-concert door de blaaskapel. Op zondagmiddag 30 december Met verschillende nieuwe muziekstukken en extra zangnummers. A bij café Martens van 15:00 tot 17 :00 uur. a r- Nieuw

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 5