3 Kroniek Parochiecluster Leunen-Veulen-Heide Uitvaart Op vrijdag 23 november 2007 vond in Leunen de uitvaart plaats van Piet Heidens, echtgenoot van Mia van der Sterren. Dhr. Heidens woonde aan Weipas 6 en werd 86 jaar. Moge hij rusten in vrede. Priester voor Oostrum Onlangs werd bekend gemaakt dat de zeereerwaarde Heer Aifons Keiler met ingang van 1 december 2007 is benoemd als administrator (=waarnemend pastoor) voor Oostrum. Aldaar zal hij de pastorie betrekken. Daarnaast zal hij als priester-assistent van de St. Petrus'Bandenkerk in ons dekenaat hand- en spandiensten verrichten. Zo is inmiddels afgesproken dat hij twee keer per maand de zondagse H. Mis in de kerk van Smakt zal celebreren, afwisselend met uw pastoor. Voorts zal hij in de maand maart in Smakt uithelpen, waar het gaat om diensten ten behoeve van groepen pelgrims, die zonder eigen priester komen. Stage kandidaat-diaken in meerdere parochiekerken van ons dekenaat heeft Guido van Dierendonck (36) uit Venray zich inmiddels voorgesteld. Momenteel volgt hij de studie tot permanent-diaken aan Rolduc. Het betreft een weekend-opleiding van 4 jaar. Een permanent diaken assisteert in de liturgie (zo mag hij preken en dopen) en doet daarnaast diakonaal werk (huisbezoek etc). Dhr. van Dierendonck is gehuwd en beroepshalve werkzaam bij het bisdom Roermond. Thans volgt hij het laatste jaar van de diaken-opleiding. Het is tevens een stagejaar. Zijn stageplaats is omvangrijk; niet enkel één parochie, noch een cluster, maar het gehele dekenaat Venray. Als God het wil volgt in november 2008 zijn wijding tot permanent-diaken. Advent Komend weekend vieren we met de eerste zondag van de Advent het begin van het nieuwe kerkelijk jaar (A). Het woord 'advent' komt van het Latijnse woord 'adventus' dat 'komst' betekent. Het verwijst naar de menswording van God op aarde, de geboorte van Jezus die de christenen met het kerstfeest gedenken. De adventstijd is dan ook als voorbereiding op het kerstfeest een tijd van boete en inkeer. Daarom is de kleur van de liturgische gewaden paars, de kleur van boetvaardigheid, en wordt de liturgie in de katholieke kerken uiterst sober gevierd. Een bekend symbool in de adventstijd is de adventskrans, die christenen zowel in de kerken alsook thuis plaatsen. Het is een krans van altijd groen blijvende dennentakken, daarmee verwijzend naar het eeuwige leven, met vier kaarsen die achtereenvolgens op de zondagen van de advent worden ontstoken ais symbool van hoop en als teken van het naderende kerstfeest: er korht steeds meer Licht in de duisternis. Pastoor C. Müller

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 4