25 Jubilaris Kerkkoor Veulen. Tijdens het jaarlijkse Caeciliafeest op vrijdag 16 november, is Riek Reintjes-Kleuskens gehuldigd door Pastoor Muller met de Gregoriusspeld. Zij is 25 jaar actief lid van het kerkelijk zangkoor. Verder kreeg zij een oorkonde en een bos bloemen, waarna zij de felicitaties van iedereen in ontvangst mocht nemen. Kerkbestuur Veulen. Beste inwoners van Veulen, Begin 2008 zal de dorpsraad weer een nieuwe Veulense telefoongids uitgeven. De laatste gids dateert van begin 2006 en inmiddels is er weer het één en ander veranderd. Heeft U wijzigingen en/of aanvullingen voor de telefoongids, laat het ons weten. Dit kan per e-mail: harddemulder@cscom per post: Anita de Mulder, Brugpas 25a of per telefoon: 5 81423 Graag Uw wijzigingen/aanvullingen doorgeven vóór 10 december a.s. Met vriendelijk groet, Dorpsraad Veulen Dorpsraad Veulen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 30