MEDEDELINGENBLAD VOOR LEÜNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES: Scheiweg 9, 5809 EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGAftC&l 39 wk 48 30 nov.2007 Clusterparochies Leunen-Veulen-Heide Pastoor C.Müller Albionstraat 30 5809 AE Leunen tel 0478-581575 H. Catharina Leunen Voor opgave misintenties (formulieren liggen achter in de kerk) en vele andere parochiezaken kunt u terecht op het kantoor van de pastorie op maandagmiddag tussen 13.00u.en 14. OOu. Telefoon 581575 Bankrekeningnummer 1281.02.292 2 december 2007 le zondag van de Advent Zondag Misdienaars Lector Koor Woensdag 9.30 uur H.Mis: Dina Litjens-Claessens en Sjeng Litjens Jrd. Ton van Dijck en Mie van Dijck-Bouten De overledenen van de fam.Hendrikus Claessens- Gussen Jan van Berlo (v.w. kerkkoor Leunen) 12.15 uur Doopviering: Pleun Hendrix Wisselhof 8 Michelle en Anouk Annie Reintjes Herenkoor 19.00 uur H.Mis voor: onze parochie

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 2