16 Ter herdenking aan Leo van Dijck. Op 16 november bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid LEO VAN DIJCK was overleden. 20 Jaar, van 1968 tot 1988 heeft Leo in het bestuur gezeten van onze vereniging en heeft zich op vele fronten ingezet. In zijn periode ais bestuurslid werd de overstap gemaakt van Fanfare naar Harmonie, een proces dat een lange periode van voorbereiding en begeleiding vergde. Als dank voor zijn vele jaren als bestuurder van onze vereniging werd hem het erelidmaatschap aangeboden. Hier was hij bijzonder trots op. Ook daarna toonde Leo nog volop belangstelling voor het reilen en zeilen van de Harmonie. Hij bezocht af en toe een repetitie en was een graag geziene gast bij onze uitvoeringen. In 1993 kreeg hij bij gelegenheid van zijn 25-jarig lidmaatschap van onze vereniging het zilveren insigne van de LBM uitgereikt. Volgend jaar, in 2008, zou hij zijn 40-jarig jubileum vieren. Leo was een bijzonder en gewaardeerd lid van onze vereniging en zo zal hij altijd in onze herinnering voortleven. Op 20 november hebben wij in de avondwake muzikaal afscheid van hem genomen. Harmonie St. Catharina wenst zijn echtgenote, kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen Bestuur en leden van Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen- Heide.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 21