NAAM Adres Plaats Rek.nr Parochie H.Catharina. Albionstraat 30 5809 AL Leunen. Rek.nr 1281.02.292. Ondergetekende machtigt ontvanger om van zijn/haar rekening af te schrijven Bedrag EuroO per jaar, O per halfjaar, O per kwartaal, O per maand. Met omschrijving: Kerkbijdrage. Datum: Handtekening

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 18