Kerkbijdrage De bijdrage van de parochianen is van groot belang voor het financieel gezond honden van de parochie. De kosten voor het onderhond van de monumentale kerk zijn hoog. Thans heeft de verwarming het laten afweten. Gezien de leeftijd van de ketel zullen we hier op korte termijn aan vervanging toe zijn. De kerkbijdrage is vrijwillig; doch vroeg of laat zullen we toch op een of andere wijze gebruik maken van de diensten van de kerk. We gaan er dan ook van uit dat iedereen die een eigen inkomen heeft zijn/haar bijdrage doet. Richtsnoer voor de kerkbijdrage is 1% van het netto inkomen, met een minimum van 96 per jaar. Indien in de voorgaande 4 jaren in voldoende mate aan de kerkbijdrage is deelgenomen, dan zijn huwelijks-, begrafenis- en jubileumdiensten gratis; zo niet dan zullen deze geheel of gedeeltelijk in rekening moeten worden gebracht. Wij willen graag iedereen bedanken voor zijn/haar financiële bijdrage danwel een bijdrage als vrijwilliger in dit jaar. Voor diegenen die nog niet of onvoldoende hebben bijgedragen doen wij bij deze hiertoe een oproep dit alsnog te doen. Het kerkbestuur. Machtiging

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 15