7 In het weekend van 23 en 24 Juni hebben weer de Leunse zommerfiesten plaatsgevonden. Tijdens deze dagen is er weer intensief gebeachvolleybalt. De winnaars van het beachvolleybal waren le Erwin Jacobs 2e Juul Swinkels 3e Ronald Weys De goede doelen voor dit jaar waren - Korfbalclub - Happy Dance - Peuterspeelzaal Wij willen namens de Leunse Zommerfiesten alle sponsors, en vrijwilligers bedanken. Zonder hun hulp was het onmogelijk om zo'n weekend te organiseren. Als laatste wil ik de jongens vragen die het leuk vonden om een aantal vlaggen te vernielen bij de pannakooi, en een fiets weg te halen en op het trapveldje neer te zetten zich even te melden. Wij weten wie het geweest zijn, niet melden betekend dat de politie er bij word gehaald en jullie namen doorgegeven worden. Je kunt bellen op nummer 0653759398 tot Zondag 8 Juli. ,W

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2007 | | pagina 8