WARME BAKKER 3EEBT ANNE-MARIE BENS Tel. 0478-6412^6 OVERLOOW tel. 0478-588035 Leunen Ter herdenking aan Jac Kusters. Op 22 januari bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid JAC KUSTERS was overleden. Jarenlang heeft Jac zich als muzikant (op bugel en hoom) en als bestuurslid enorm ingezet voor onze vereniging. Als dank hiervoor werd hem het erelidmaatschap aangeboden, hier was hij bijzonder trots op. Ook daarna toonde Jac nog volop belangstelling voor het reilen en zeilen van de Harmonie en wanneer mogelijk bezocht hij vol spanning onze repetities en uitvoeringen. Bij de viering van zijn 60-jarig lidmaatschap kreeg hij als bekroning voor zijn vele verdiensten de koninklijke onderscheiding opgespeld. Jac was een bijzonder en gewaardeerd lid van onze vereniging en zo zal hij altijd in onze herinnering voortleven. Op 25 januari hebben wij in de avondwake muzikaal afscheid van hem genomen. Harmonie St. Catharina wenst de kinderen, kleinkinderen en verdere familie heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. Bestuur en leden van Harmonie St. Catharina Leunen-Veulen- Heide. Leunen Rekiame week Botervlaai Krentenbol

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 5