Wie kan begrijpen boe je hebt geleden en wie kan voelen wat je hebt doorstaan, je vocht met al je levenskracht voor elke nieuwe dag en nacht. Zo ben je langzaammoegestreden, uit ons midden weggegleden. En na een dappere ongelijke strijd uit je lijden nu bevrijd. Met bewondering en respect voor zijn manier van leven, is op 92 jarige leeftijd in zijn vertrouwde omgeving in "Het Schuttersveld" overleden, onze zorgzame Vader, lieve Opa en Overgrootvader Jac Kusters Drager van de eremedaille in brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau echtgenoot van Lies Koenen f Geldem Martien Kusters Ria Vossen Leunen Theo Kusters Els Kusters-Bolenius Leunen Henny Thijssen-Kusters Piet Thijssen Horst Eis Chlon-Kusters Hans Chlon en opa's kleinkinderen en achterkleinkinderen Lissy en Tvan, Quin, Nick Audrey, Marijn José en Ron, Maud, Daan Luc Geert en Angelique Rob en Anneke Ceciel en Erik Bram Venray, "Het Schuttersveld" kamer 443 22 januari 2005 Correspondentieadres Albionstraat la, 5809 AB Leunen De plechtige uitvaartdienst zal plaats vinden op woensdag 26 januari om 10.30 uur in de H. Catharina- kerk te Leunen, waarna we Vader begeleiden naar zijn laatste rustplaats bij Moeder op het kerkhof aldaar. Tot intentie van hem zal er dinsdag om 19.00 uur een avondwake zijn in voornoemde kerk. Vader is opgebaard op zijn kamer waar u maandag van 19-00 tot 20.00 uur en dinsdag van 15-00 tot 16.00 uur persoonlijk afscheid van hem kunt nemen. Gelegenheid tot schriftelijk condoleren voor aanvang van beide diensten in de kerk,

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 4