Veulen voert actie voor Azië 32 Deze week hebben Guus Geurts, Prins Coen en de Joekskapei een flinke duit in het zakje gedaan en menigeen heeft de weg naar onze bankrekening gevonden en zo is er tot nog toe toch een heel leuk bedrag bij een gekomen Iedereen van harte dank. We gaan de actie nu afsluiten en hebben daarom Prinses Maxima en Prins Willem Alexander aangeschreven en verzocht deze afsluiting feestelijk te komen verzorgen. En geloof het of niet, maar ze wilden dit graag doen, alleen hadden ze zoveel verzoeken dat ze niet mochten kiezen om niet iemand voor het hoofd te stoten. Ze hebben ons hartelijk bedankt dat we aan hen gedacht hebben en ons hier allemaal veel succes gewenst. Dus hebben we gezocht en gezocht, we wilden iemand van Koninklijke bloede hebben. En wie vonden we, Prinses Carla en Prins Coen I en die wonen nog wel in het Veulen ook, het kan niet beter. Dus wij onze stoute schoenen weer aan en een audiëntie aangevraagd. Wij werden met alle egards ontvangen en Prinses Carla en Prins Coen I zeiden direct dat zij dit heel graag wilden doen en ook Vorst Teun zei alle medewerking te verlenen. Wij in onze nopjes, zoiets moois. Dus komende zaterdag zal onze eigen Prinses Carla en Prins Coen I tijdens de Bonte Avond de einduitslag van de actie bekendmaken en zal hij het totaalbedrag overhandigen aan Albert Muysers, de broer van Gerdi Muysers, die er voor zal zorgen dat elke cent bij zijn zuster in Sri Lanka terecht zal komen zodat zij het kan besteden voor de door de Tsunami verweesde kinderen aldaar. Wilt u nog wat doen, de bankrekening blijft nog even geopend. Het speciale bankrekeningnummer is (1471.535.843 t.n.v. B.J.M.C. van Gemert onder vermelding van "Veulen helpt Azië") waarop men los van de overige nog te organiseren initiatieven geld kan storten (Storting op deze rekening is kosteloos Ben van Gemert Hayke Hendrix Wil degene die mijn zwarte jas zaterdagavond tijdens het Aldewieverbal in Café-Zaal 't Veule geleend heeft, deze s.v.p. terugbezorgen op Veulenseweg 28 of terughangen in het café. Bij voorbaat dank!

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 33