Dorpsraad Veulen 31 Op woensdag 2 februari om 20.00 u houdt de Dorpsraad een vergadering in 'De hoefslag'. De agenda is als volgt: 1. Opening 2. Notulen van de vorige vergadering 3Ingekomen uitgaande stukken 4. Dorpse zaken 5. Rondvraag 6. Sluiting. De Dorpsraad heeft bij alle verenigingen een inschrijfformulier bezorgd waarmee ze zich op kunnen geven voor een eigen site op de gezamenlijke dorpensite van de gemeente Venray. Voor de verenigingen die daar interesse in hebben is het verstandig om zich zo spoedig mogelijk op te geven. De gezamenlijke dorpensite op het internet is bereikbaar onder WWW.dorpenvenray.El G. Reintjes, secretaris Dorpsraad Veulen. Jeugdclub Veulen Hoi allemaal, A.s. maandag 31 januari van 18.00 tot 19.00 uur is het feest in de Hoefslag! We houden dan onze jaarlijkse carnavalsavond met beide groepen samen. Kom a!lema< verkleed naar de Hoefslag, dan maken we d'r met z'n een dolle boel van!!! Groetjes, de leidï

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2005 | | pagina 32